Nagrody i wyróżnienia w konkursach

J. Jacek Synakiewicz - Konstruktor Roku 2008

Engineer Of The Year 2008

W polskiej edycji konkursu "Engineer Of The Year 2008" zorganizowanym przez czasopismo Design News Polska firma JJS Design uzyskała wyróżnienie za projekt ekologicznego silnika dwusuwowego i motocykla. Konkursu ma na celu promowanie polskiej myśli technicznej, innowacyjnych rozwiązań, a przede wszystkim osób za nie odpowiedzialnych. W ocenie projektów pod uwagę brane były następujące czynniki: innowacyjność, złożoność projektu, zakres prowadzonych prac, znaczenie dla przemysłu.

Targi Protech 2008, Artykuł na temat targów na stronie Design News Polska.
Wyróżnienie 2008: JJS Design J. Jacek Synakiewicz, Design News Polska, styczeń/luty 2009.
Design News Polska, oficjalna strona magazynu.


Katyn

Polskie cmentarze wojenne w Katyniu, Miednoje i Charkowie

Z protokołu rozstrzygnięcia konkursu: "W wyniku głosowania stosunkiem głosów 9:5 do realizacji wybrano pracę nr 1 zespołu art. rzeźbiarza Zdzisława PIDKA, w skład którego wchodzą: art. rzeźbiarz Andrzej SOŁYGA, mgr sztuki Wiesław SYNAKIEWICZ, architekt J. Jacek SYNAKIEWICZ, architekt Leszek WITKOWSKI. Praca ta wykazała daleko idący szacunek dla istniejących grobów, dla dołów śmierci, dla sposobu ich upamiętnienia a także dla drzew - niemych świadków zbrodni ludobójstwa. Za istotną wartość pracy przeznaczonej do realizacji uznano koncepcję podziemnego dzwonu."


Stare miasto w Kwidzynie

Z werdyktu sądu konkursowego: "Sąd konkursowy postanowił przyznać: * wyróżnienie II - pracy nr 2 za twórcze potraktowanie formy architektonicznej pierzei przyrynkowej z podcieniami arkadowymi, opartej o przekazy historyczne, przy śmiałym zastosowaniu współczesnych środków technicznych i kompozycyjnych."


J. Jacek Synakiewicz - Konstruktor Roku 2008

Corel World Design Contest

Informacja o konkursie, na Wikipedii.


J. Jacek Synakiewicz - Konstruktor Roku 2008

Kwidzyńskie Witacze


J. Jacek Synakiewicz - Konstruktor Roku 2008

Ratusz w Elblągu


J. Jacek Synakiewicz - Konstruktor Roku 2008

Osiedle mieszkaniowe w Gdyni


Biurowiec dla firmy Modex